TỤ ĐIỆN 100V 15000UF

Liên hệ

TỤ ĐIỆN 100V 15000UF KÍCH THƯỚC 35X100