SẢN PHẨM NỔI BẬT

ÂM THANH

HF-1800

15,500,000

ÂM THANH

TD-2.2000

14,000,000

ÂM THANH

HF-2.13

9,500,000

ÂM THANH

PA 1.3

11,500,000

ÂM THANH

PHD TD20002

14,000,000

ÂM THANH

PHD D4-1500

18,500,000

ÂM THANH

TD2.23

18,500,000

ÂM THANH

TD-2000

14,000,000

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT 

ÂM THANH

HF-1800

15,500,000

ÂM THANH

PA 1.3

11,500,000

ÂM THANH

TD-2.2000

14,000,000

ÂM THANH

TD-3800

8,500,000

ÂM THANH

TA-2850

6,800,000

ÂM THANH

P-41000

11,500,000

ÂM THANH

PA-2600

6,500,000

ÂM THANH

TD-4800

Liên hệ

ÂM THANH

TD-2800

Liên hệ

ÂM THANH

P-2500

4,800,000

ÂM THANH

HF-2.13

9,500,000

ÂM THANH

PHD TD20002

14,000,000

ÂM THANH

PHD D4-1500

18,500,000

ÂM THANH

PHD P-2800

7,500,000

ÂM THANH

PHD P-41000

12,500,000

ÂM THANH

D-4800

10,500,000

ÂM THANH

P2610

7,500,000

ÂM THANH

TA-21000

8,000,000

ÂM THANH

PA-2500

5,800,000

LOA FULL / LINEARAY

ÂM THANH

ES15

Liên hệ

ÂM THANH

ES12

Liên hệ

ÂM THANH

ES10

Liên hệ

ÂM THANH

GS-12

11,500,000

ÂM THANH

GS-10

Liên hệ

ÂM THANH

KP800

Liên hệ

ÂM THANH

XP610

Liên hệ

ÂM THANH

XP612

Liên hệ

Loa

SU-218

Liên hệ

ÂM THANH

COLUM MZ1206

Liên hệ

ÂM THANH

LX-112

Liên hệ

ÂM THANH

GS-115

Liên hệ

ÂM THANH

GS-18

Liên hệ
6,500,000

MICRO/DSP

Micro

MICRO S960

6,000,000

Micro

MICRO S920

Liên hệ

Micro

MICRO T11

Liên hệ

Micro

MICRO K10

Liên hệ
5,500,000

Micro

MIC S-5000

6,500,000
6,500,000

QUẢN LÝ NGUỒN

ÂM THANH

S-216

2,800,000

ÂM THANH

HF-10

Liên hệ

ÂM THANH

HF-9LCR

2,000,000

ÂM THANH

AUTO-10

Liên hệ

ÂM THANH

B-9

Liên hệ

ÂM THANH

W-9

Liên hệ

ÂM THANH

HF-10LCR

2,100,000

Quản lý nguồn

P-10

1,300,000

ÂM THANH

PH-10

1,400,000

ÂM THANH

F-10

1,000,000

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 80V 6800UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 80V 15000UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 63V 22000UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 63V 10000UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 200V 3300UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 140V 3300UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 125V 3300UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 120V 10000UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 100V 4700UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 100V 15000UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

TỤ ĐIỆN 100V 10000UF

Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Sò công suất NJW 0302G / NJW 0281G

Liên hệ
Liên hệ

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Mosfet FQP70N10

Liên hệ