Tụ điện chính hãng CAP-TOP 80V 15000UF

Liên hệ

Tụ điện chính hãng CAP-TOP 80V 15000UF

Kích thước 30X60